Get Adobe Flash player

PROGRAM MALUCH PLUS 2022-2029

Andrzej Miszczyk AWANS realizuje zadanie pn. „Dofinansowanie żłobka / klubu dziecięcego / dziennego opiekuna z programu MALUCH+ 2022–2029”. Zadanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS).

W ramach zadania placówka została doposażona w niezbędne wyposażenie sal żłobkowych, wyposażenie kuchni, plac zabaw. Na potrzeby utworzenia nowych miejsc przeprowadzono prace remontowe pozwalające na stworzenie właściwych warunków do realizacji opieki.

Grupą docelową są: 25 dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnościami lub wymagające szczególnej opieki, do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub dłużej, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; rodzice; opiekunowie.

Głównym celem zadania jest utworzenie a następnie funkcjonowanie 25 miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w żłobku „Bajkowa Kraina” w Końskich przez okres 36 miesięcy, tj. od 01.09.2023 r. do 31.08.2026 r.

Tworzenie miejsc opieki:

  • Wartość zadania: 309.655,39 zł
  • Wysokość dofinansowania z UE: 255.527,63 zł

Funkcjonowanie miejsc opieki:

  • Wartość zadania: 752.400,00 zł
  • Wysokość dofinansowania z UE: 620.880,48 zł

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

 

Tworzenie miejsc

Funkcjonowanie miejsc

Regulamin rekrutacji

Oświadczenie